#
13
0
55

Localització

Localització

El terme de La Torre d'en Besora es troba situat en la zona central de la comarca de l'Alt Maestrat, envoltat pràcticament pel terme de Culla. Té una superfície d'11,7 km² i està comprès entre el riu Molinell i el barranc del Bonyigó al nord; la serra d'Esparraguera, al sud-est; i el serral de la Ferritja, al sud-oest.

 

Des del punt de vista orogràfic, es poden distingir dues zones ben diferenciades. La una és la zona central del terme, que ocupa la vall situada entre Esparraguera i el serral de la Ferritja, és plana (entre els 500 i els 650 metres d'altitud) i es dedica al cultiu d'ametlers i oliveres. Està solcada per la rambla de la Teixiria, que arreplega l'aigua dels nombrosos barrancs que baixen de les dues zones muntanyenques del terme. La rambla conflueix amb el riu Molinell, conjuntament, vessen les aigües a la rambla Carbonera. L'altra és la zona muntanyenca que comprèn la serra d'Esparraguera -situada entre els 700 i els 1.100 metres d'altitud, amb el Castellar (882 metres) i el Morral Blanc (1.063 metres) com a punts més elevats- i les muntanyes del sector oriental del terme -el serral de la Ferritja (852 metres) i el Carrascal (727 metres)-.

El poble està situat sobre un collet (a 651 metres d'altitud) i es troba a una distància de 58 km de Castelló de la Plana.

El municipi té una població de 187 habitants, la major part del que es concentren en el casc urbà, encara que en el passat el percentatge de població disseminada va ser important. El poble va aconseguir el seu màxim creixement demogràfic el 1910, amb 516 habitants. Des d'aquella data, , durant tot el segle XX, La Torre -com tota la comarca ha vist disminuir progressivament la seua població, amb dos períodes d'estancament (1920-190 i 1960-1980) i un sorprenent període de creixement (1980-1950) que ha permès, si més no, limitar l'impacte de l'imparable procés de despoblació.

Les principals fonts de riquesa són l'agricultura i la ramaderia. Els cultius tradicionals (cereals, vinya i oliveres) han sigut substituïts progressivament per les plantacions d'ametlers i oliveres, mentre que en el sector ramader conviuen les explotacions clàssiques, de cabres i ovelles, amb les noves granges dedicades als pollastres, al porcí i al boví.

Actualment, La Torre d'en Besora aposta per seguir aprofitant els seus recursos propis i fomentar una activitat turística que millore la dinamització socioeconòmica.