#faaf3b
2
0
192

Llocs d'interès

Llocs d'interès

ESGLÉSIA PARROQUIAL

 

Situada en la part més alta de la població esta dedicada al patró de La Torre d'En Besora, que és Sant Bartomeu. L'església parroquial està assentada sobre una altra anterior, que va haver de ser la parròquia primitiva d'està població. En l'interior del temple es troba una xicoteta porta amb un arc de mig punt, amb una inscripció que indica la data de 1528. Esta porta possiblement era l'entrada al xicotet primer temple i , que actualment, conduïx a la sagristia.

L'actual església parroquial de Sant Bartomeu va ser construïda a principis del segle XVIII; podent observar-se una inscripció amb la data de 1702 en la portada principal de mig punt, que dóna accés a esta església.

En la construcció d'esta església es van aprofitar de nombroses restes de l'antic recinte murallat que rodejava part de la població de la Torre d'En Besora, que es poden observar "in situ". De fet, este temple pareix més un edifici fortificat, especialment en la seua part posterior, on encara es poden veure els basaments de llenços de la muralla de suposat origen àrab.

Esta església conserva un històric i valuós arxiu parroquial.

 

ANTIC CASTELL

Es pot visitar algunes restes de la primitiva muralla medieval que protegia a la població; igual que l'estructura de l'antic arc de la Torre, que formava part de l'edifici original denominat per ací "el castell". I també l'església parroquial,que té visibles algunes mostres arquitectòniques del temple primitiu del s.XIII, que formava part de l'entramat defensiu del municipi.

La construcció de l'actual temple parroquial va utilitzar gran part de les pedres i arcs de l'edifici de "el castell" i de les parets fortificades de la muralla.

Una sèrie de proves arqueològiques recents proporcionen la novetat d'un origen anterior, que és podria situar en l'època ibera.

 

LES TORRES

La Torre d'En Besora va comptar en època medieval amb unes quantes torres defensives, construïdes entre els segles XIII i XIV. Generalment, eren de planta quadrada amb fàbrica de maçoneria reforçada amb carreus en els cantons. Tenia planta baixa i dos pisos, amb finestrals allindats i amb coberta inclinada, amb merlets piramidals.

 

La Torre Madoc, situada en el camí de la Torre d'En Besora a Culla, és encara un exemple visible d'eixes torres fortificades que van donar el nom toponímic a La Torre d'En Besora.

 

ERMITA DE SANT CRISTÒFOL

L'ermita es va habilitar per al seu ús l'any 2.001, esta situada en la Partida Basasa, junt amb el Parc Miner del Maestrat (Mina Esperança) . En este edifici era on antigament s'hostatjaven els treballadors de la Mina.