Ajuntament de la Torre d'En Besora

Dijous, Maig 7, 2015 - 19:30
INFORMACIÓ PÚBLICA LLICÈNCIA AMBIENTAL
Queda sotmés a exposició pública l'expedient de llicència ambiental per ampliació d'explotació caprina d'Abelardo García García.

Sol·licitada llicència ambiental a favor d'ABELARDO GARCÍA GARCÍA, amb DNI n.º 18957331H, i amb domicili a l'efecte de notificació en Masia Masets, 1, de La Torre d'en Besora.
En compliment amb l'article 55.1 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana, es procedeix a obrir període d'informació pública per terme de trenta dies des de la inserció d'aquest Anunci en el Tauló d'Edictes i a la pàgina web de l'Ajuntament, perquè les persones físiques o jurídiques, associacions veïnals i quants ho considerin oportú, formulin les al·legacions que tinguin per convenients.
L'expedient objecte d'aquesta informació es troba dipositat en les dependències d'aquest Ajuntament, podent-se consultar en les mateixes en horari d'oficina.

Formulari de cerca

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

 

Site developed with Drupal